" class="part-icon-bars">

Qualificació i habilitació professional del personal auxiliar d'atenció a la dependència

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte d'ordre per la qual es regula la qualificació i l'habilitació professional del personal auxiliar d'atenció a la dependència

Fase 2 de 2
Retorn 05/11/2018 - 03/12/2018
Veure les fases

Propostes

Nombre de propostes

Descarregar les dades (csv)

Suports

Nombre de suports a les propostes

Descarregar les dades (csv)

Adhesions

Nombre d'adhesions a propostes

Descarregar les dades (csv)

Seguidores

Nombre de participants que segueixen aquest espai de participació

Descarregar les dades (csv)

Participants

Nombre de participants actives a l'organització

Descarregar les dades (csv)