" class="part-icon-bars">

Proceso Participativo para definir la Xarxa ParticipaLab (XPL)

#XarxaParticipaLab Ayúdanos a definir los servicios de participación ciudadana que se pueden incorporar en los equipamientos

Fase 5 de 5
Retorno 1/3/2022 - 30/6/2022
Ver las fases

Us convidem a participar en la tria dels serveis per promoure la participació ciutadana als equipaments de la Generalitat i dels Ajuntaments.

En aquesta fase del procés pots:

  • Donar suport a les diferents propostes
  • Fer noves propostes
  • Fer comentaris a les propostes
  • Votar favorablement o negativament els comentaris


172 propuestas

El siguiente formulario filtra los resultados de búsqueda dinámicamente cuando se cambian las condiciones de búsqueda.

Estado
Categoría
Origen
 Aquest impuls de nous serveis per facilitar la participació a les biblioteques requerirà que els...
Actualment existeix una figura professional encarregada de dinamitzar l’espai. En els últims...
Conèixer la cultura participativa del territori és imprescindible a l’hora de dissenyar processos...
Habilitar un punt de participació a l’equipament que permeti l’accés a la informació dels...
Actualment, la majoria de processos participatius que s’estan impulsant, estan gestionats des de...
Les biblioteques són equipaments de titularitat municipal, per tant, són equipaments públics...
 A més dels serveis i recursos que s’ofereixen a les biblioteques, aquestes actuen com a espais...
Els serveis i recursos que s’ofereixen als casals i centres cívics divergeixen molt entre ells...
Facilitar una agenda en format digital o física en la que es recullin quins són els diferents...
 És important dotar amb els recursos necessaris els equipaments per a poder desenvolupar les...
Des de les biblioteques es treballa per adaptar-se a les necessitats canviants del context en el...
Impulsar accions participatives també requerirà la adquisició de materials i recursos per poder...
Aprofitant la idea dels bibliobusos, es podrien posar punts de difusió i/o votació itinerants...
La implementació de processos i projectes participatius requereix de personal especialitzat que...
Formació en participació i dinamització per tal què les persones professionals dels equipaments...
Disponer de técnicos de dinamización comunitaria y técnicos de programación cultural en los...
Aquesta base de dades hauria de servir per compartir experiències professionals i poder...
S’observa que sovint són les mateixes persones les que participen en la majoria de processos...
 Actualment, la majoria de biblioteques disposen de diferents espais que responen a diferents...
Per tal d’iniciar processos participatius als diferents territoris, l’equip professional...
  • Creado el
    05/11/2021
  • 0
  • Número de comentarios: 0
Disposar i habilitar un espai de trobada, lloc de referència, on generar assemblees de barri i...
Difusió de materials, com poden ser llibres, guies o manuals sobre aspectes vinculats a la...
Les biblioteques disposen de diferents recursos, aquests varien segons l’equipament, ja que hi ha...
Servei de suport per facilitar eines digitals que facin més accessibles o comprensibles els...
Davant la manca de recursos es valora fonamental potenciar la col·laboració i el treball en xarxa...
La Xarxa ParticipaLab ha de facilitar l’intercanvi d’experiències entre persones, professionals,...
Existeix una gran diversitat de projectes i activitats que s’impulsen des de les biblioteques:...
La coordinació entre equipaments i administració és rellevant per al correcte desenvolupament de...
Es proposa formar a les persones que reben i atenen a la ciutadania, per sensibilitzar i donar...
Cursos de formació adreçats a professionals o ciutadania sobre participació ciutadana i acció...
Es considera molt necessari sortir dels “equipaments” per anar a buscar a la ciutadania al...
Facilitar l’accés a una base de dades de recursos específics i eines per la participació amb que...
Sovint al territori es desenvolupen diferents processos participatiu que poden servir...
Disposar d’una agenda en format digital en la que s’indiqui quins són els diferents processos i...
·      Es proposa ajuntar la formació en participació, acció comunitària i innovació...
Es proposa crear un Mapa d’Equipaments vinculat a la Xarxa participaLab perquè ens reconeixem com...
Cessió d’infraestructures mòbils que poden ser necessàries en accions participatives com ara...