" class="part-icon-bars">

Proceso Participativo para definir la Xarxa ParticipaLab (XPL)

#XarxaParticipaLab Ayúdanos a definir los servicios de participación ciudadana que se pueden incorporar en los equipamientos

Fase 5 de 5
Retorno 01/03/2022 - 30/06/2022
Fases del proceso

Us convidem a participar en la tria dels serveis per promoure la participació ciutadana als equipaments de la Generalitat i dels Ajuntaments.

En aquesta fase del procés pots:

  • Donar suport a les diferents propostes
  • Fer noves propostes
  • Fer comentaris a les propostes
  • Votar favorablement o negativament els comentaris


172 propuestas

El siguiente formulario filtra los resultados de búsqueda dinámicamente cuando se cambian las condiciones de búsqueda.

Estado
Categoría
Origen
De manera esporàdica, les biblioteques podrien treure als espais exteriors propers, o a la pròpia...
Els centres TIC són molt heterogenis, ja sigui en quant a estructura, personal o horaris. Això...
 És important dotar amb els recursos necessaris els equipaments per a poder desenvolupar les...
S’observa que s’impulsen molts processos participatius però participa poca gent. S’assenyala que...
Es proposa potenciar la formació i la sensibilització amb relació a la participació ciutadana. En...
És fonamental tenir clars els serveis que es poden oferir des de la “cartera de serveis de...
Cal promoure el retorn dels resultats dels processos participatius a la ciutadania participant...
 A més dels serveis i recursos que s’ofereixen a les biblioteques, aquestes actuen com a espais...
Accions de suport per detectar, posar en contacte i facilitar l’intercanvi de coneixements entre...
S’observa que és fonamental generar dinàmiques d’acollida als equipaments de proximitat perquè la...
Cessió d’infraestructures mòbils que poden ser necessàries en accions participatives com ara...