" class="part-icon-bars">

Consulta al mercat sobre la contractació de serveis vinculats a processos participatius

Licitació de l'acord marc per prestar serveis en la realització de processos participatius de la Generalitat de Catalunya.

Fase 2 de 2
Redacció de l'Acord Marc 20/05/2019 - 31/12/2019
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Participació Ciutadana, vol posar en marxa un acord marc per a la contractació de serveis vinculats amb el disseny i l'execució de processos de participació ciutadana.

L’objectiu de la consulta és contrastar l'acord marc de contractació proposat i millorar-lo amb les ofertes i propostes que poden fer tant els proveïdors d'aquest tipus de serveis, com altres unitats de contractació.

El termini per participar en aquesta fase de la consulta finalitzarà el 19 de maig de 2019.

Què és un acord marc?

L'acord marc és un sistema de contractació que permet simplificar i agilitzar la contractació de determinats serveis. L'Administració i els licitadors estableixen un seguit de termes i condicions de prestació fixades dintre de l'acord que són comuns per a tots els contractes basats en aquest marc. Aquesta consulta preliminar del mercat és oberta a totes les persones interessades i es fa en virtut de l'article 115 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.


Context

És voluntat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya incrementar les experiències de participació ciutadana i obrir-la a més àmbits d'actuació i polítiques públiques.

L'acord marc de contractació vol vehicular les licitacions que han de dur a terme els departaments i organismes de la Generalitat en aquesta matèria i, alhora, permetre procediments de contractació pública més àgils.


Sobre què es consulta

Es pretén contrastar amb el mercat i els organismes contractants els següents aspectes que apareixen a l'acord marc:

  1. L’estructura de lots proposada.
  2. El sistema de determinació de valors econòmics del contracte (preus).
  3. Les propostes de millora en la prestació de serveis de disseny i dinamització de processos participatius.


Import i Estructura de l'Acord Marc

Es preveu que l'Acord Marc tingui una durada de 2 anys, des de 2020 a 2022, prorrogables dos anys més.

L'import global dels 4 anys és de 1.140.000€.

L'Acord Marc es preveu que s'estructuri en els següents lots:


Formes de participació en la consulta
Propostes Veure tots (1)

En avaluació
Adjuntem un document amb algunes aportacions en relació a l'acord marc per prestar serveis de...
Veure tots (1)
Qui hi participa Operadors econòmics prestadors de serveis vinculats amb processos participatius, així com també als òrgans de contractació que puguin arribar a ser part de l’acord marc que es pretén licitar
Departament Departament d'Acció Exterior i Unió Europea
Unitat promotora Direcció General de Participació Ciutadana
Disposa de retorn
Data d'inici 01 de Abril de 2019
Data de finalització 31 de Desembre de 2019
Referència: II-PART-2019-03-226

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/acordmarcparticipacio/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/acordmarcparticipacio/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

11

Participants

180

Seguidores

1

Propostes

10

Respostes