" class="part-icon-bars">

Consulta al mercat sobre la contractació de serveis vinculats a processos participatius

Licitació de l'acord marc per prestar serveis en la realització de processos participatius de la Generalitat de Catalunya.

Fase 2 de 2
Redacció de l'Acord Marc 20/05/2019 - 31/12/2019
Fases del procés

Qüestionari sobre l'acord marc per a contractar serveis dels processos participatius

Tot seguit podeu respondre les preguntes de la consulta sobre l'acord marc per a contactar serveis per realitzar processos participatius.

El qüestionari té tres blocs de preguntes:

  1. L’estructura de lots proposada (preguntes de 1 a 4).
  2. El sistema de determinació de valors econòmics del contracte (i preus; preguntes de 6 a 11).
  3. Les propostes de millora en la prestació de serveis de disseny i dinamització de processos participatius (preguntes 12 a 18).


La documentació de suport la podeu consultar aquí.

El termini per a realitzar aportacions a la consulta finalitza el 19 de maig de 2019.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.


S'ha tancat el formulari

El formulari està tancat i no es pot respondre.