" class="part-icon-bars">

Consulta al mercat sobre la contractació de serveis vinculats a processos participatius

Licitació de l'acord marc per prestar serveis en la realització de processos participatius de la Generalitat de Catalunya.

Fase 2 de 2
Redacció de l'Acord Marc 20/05/2019 - 31/12/2019
Fases del procés

En aquest enllaç trobareu l'informe de resultats i en aquest altre enllaç el document de retorn.

A la carpeta de Resultats i Retorn trobareu el document en format excel (.xlxs)

Us agraïm la vostra participació.