" class="part-icon-bars">

Actualització del Codi civil de Catalunya

#actualitzaciocodicivilcatalunya Consulta pública prèvia sobre la proposta d’acord del Govern de la Generalitat pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei d’actualització del Codi civil de Catalunya

Fase 1 de 2
2. Retorn 19/08/2019 - 19/09/2019
Veure les fases

85 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
II. Pel que fa als recursos d’habitatge públics disponibles per a les persones amb discapacitat,...
 • Creat el
  14/08/2019
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Aplicar els elements analítics i les estratègies de la perspectiva de gènere: necessitats...
En l'atribució de la guarda, no es poden separar els germans, llevat que les circumstàncies ho...
 • Creat el
  14/08/2019
 • 0
 • Número de comentaris: 0
El compromís amb la igualtat de gènere i la no-discriminació per raó de sexe i gènere, posant...
V. Analitzar quines són les necessitats tecnològiques més necessàries per al col·lectiu de la...
L’aplicació de manera transversal del principi d’igualtat i la perspectiva de gènere i de les...
I. Que es dissenyin tots els suports necessaris per fer efectives les modificacions de la LOREG,...
Tenir en compte les propostes de pla de parentalitat i, en particular, els criteris i les...
IV. Proporcionar una cartera de serveis i recursos de suport per desenvolupar un projecte de vida...
 • Creat el
  14/08/2019
 • 0
 • Número de comentaris: 0
V. Si les circumstàncies de la persona determinen que finalment procedeix l’internament...
 • Creat el
  14/08/2019
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Assegurar un entorn laboral i clima de treball igualitari: accés a l’ocupació, classificació...
I. En cap cas la discapacitat pot suposar un obstacle o un menys preu cap al dret de la vida de...
I. Impulsar mesures pertinents per la superació de les barreres socials i personals dels usuaris...
 • Creat el
  14/08/2019
 • 0
 • Número de comentaris: 0
La sensibilització al conjunt de la societat i l’abordatge d’actuacions públiques en matèria de...
 • Creat el
  01/08/2019
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Aplicar els elements analítics i les estratègies de la perspectiva de gènere: necessitats...
 • Creat el
  01/08/2019
 • 0
 • Número de comentaris: 0
La mediació ha de ser entesa com un dret i un deure de la ciutadania i, per tant, s’ha de donar...
 • Creat el
  01/08/2019
 • 0
 • Número de comentaris: 0