" class="part-icon-bars">

Actualització del Codi civil de Catalunya

#actualitzaciocodicivilcatalunya Consulta pública prèvia sobre la proposta d’acord del Govern de la Generalitat pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei d’actualització del Codi civil de Catalunya

Fase 1 de 2
2. Retorn 19/08/2019 - 19/09/2019
Veure les fases
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  19/08/2019 - 19/09/2019

  2. Retorn

  En aquesta fase l'òrgan promotor de la consulta pública fa una anàlisi conjunta de les aportacions rebudes i en valora la incorporació en l'anàlisi del contingut de la norma a desenvolupar.

 2. 2
  19/07/2019 - 18/08/2019

  1. Participació

  En aquesta fase la ciutadania i els grups específics als quals s'adreça la consulta poden fer les seves aportacions.