" class="part-icon-bars">

Agència de la Natura de Catalunya

#ANACAT Procés de participació ciutadana per redactar els estatuts de l'Agència de la Natura de Catalunya

Fase 3 de 3
Fase de retorn 23/12/2022 - 31/10/2023
Fases del procés

Canvis a "Sessió sectorial amb el món científic"

Número de versió 2 de 10 Mostra totes les versions Tornar a la trobada
Autoria de la versió
Avatar: Xavier Basora Xavier Basora
Versió creada el 30/09/2022 09:48