" class="part-icon-bars">

Agència de la Natura de Catalunya

#ANACAT Procés de participació ciutadana per redactar els estatuts de l'Agència de la Natura de Catalunya

Fase 3 de 3
Fase de retorn 23/12/2022 - 31/10/2023
Fases del procés

Canvis a "Sessió sectorial amb el món científic"

Mode de vista de comparació:

Descripció (Català)

 • -

  Una de les dues sessions sectorials previstes és amb representants del món científic. Aquesta sessió, doncs, està adreçada només a persones i professionals de centres de recerca que treballen en conservació i gestió del medi natural.

  L’objectiu d'aquesta sessió és tractar com hauria de ser la Comissió Científica, un dels tres òrgans col·legiats de govern de la futura ANACAT. Segons la Llei 7/2020 de l’Agència de la Natura de Catalunya, els estatuts han de determinar la composició de la Comissió Científica, que ha de tenir un màxim de vint-i-cinc membres.

  Formulari d'inscripció a la sessió: https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/agencia-de-la-natura-de-catalunya/formulari-inscripcio-mon-cientific

  Enllaç per accedir a la sessió: https://us06web.zoom.us/j/85999719857

 • +

  Una de les dues sessions sectorials previstes és amb representants del món científic. Aquesta sessió, doncs, està adreçada només a persones i professionals de centres de recerca que treballen en conservació i gestió del medi natural.

  L’objectiu d'aquesta sessió és tractar com hauria de ser la Comissió Científica, un dels tres òrgans col·legiats de govern de la futura ANACAT. Segons la Llei 7/2020 de l’Agència de la Natura de Catalunya, els estatuts han de determinar la composició de la Comissió Científica, que ha de tenir un màxim de vint-i-cinc membres.

  Formulari d'inscripció a la sessió: https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/agencia-de-la-natura-de-catalunya/formulari-inscripcio-mon-cientific

 • -<p>Una de les dues sessions sectorials previstes és amb representants del món científic. Aquesta sessió, doncs, <strong>està adreçada només a persones i professionals de centres de recerca que treballen en conservació i gestió del medi natural</strong>.</p><p>L’objectiu d'aquesta sessió és tractar com hauria de ser la Comissió Científica, un dels tres òrgans col·legiats de govern de la futura ANACAT. Segons la Llei 7/2020 de l’Agència de la Natura de Catalunya, els estatuts han de determinar la composició de la Comissió Científica, que ha de tenir un màxim de vint-i-cinc membres.</p><p><strong>Formulari d'inscripció a la sessió</strong>: https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/agencia-de-la-natura-de-catalunya/formulari-inscripcio-mon-cientific</p><p><strong>Enllaç per accedir a la sessió</strong>: https://us06web.zoom.us/j/85999719857</p>
 • +<p>Una de les dues sessions sectorials previstes és amb representants del món científic. Aquesta sessió, doncs, <strong>està adreçada només a persones i professionals de centres de recerca que treballen en conservació i gestió del medi natural</strong>.</p><p>L’objectiu d'aquesta sessió és tractar com hauria de ser la Comissió Científica, un dels tres òrgans col·legiats de govern de la futura ANACAT. Segons la Llei 7/2020 de l’Agència de la Natura de Catalunya, els estatuts han de determinar la composició de la Comissió Científica, que ha de tenir un màxim de vint-i-cinc membres.</p><p><strong>Formulari d'inscripció a la sessió</strong>: https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/agencia-de-la-natura-de-catalunya/formulari-inscripcio-mon-cientific</p>
Esborrats
 • -

  Una de les dues sessions sectorials previstes és amb representants del món científic. Aquesta sessió, doncs, està adreçada només a persones i professionals de centres de recerca que treballen en conservació i gestió del medi natural.

  L’objectiu d'aquesta sessió és tractar com hauria de ser la Comissió Científica, un dels tres òrgans col·legiats de govern de la futura ANACAT. Segons la Llei 7/2020 de l’Agència de la Natura de Catalunya, els estatuts han de determinar la composició de la Comissió Científica, que ha de tenir un màxim de vint-i-cinc membres.

  Formulari d'inscripció a la sessió: https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/agencia-de-la-natura-de-catalunya/formulari-inscripcio-mon-cientific

  Enllaç per accedir a la sessió: https://us06web.zoom.us/j/85999719857

Addicions
 • +

  Una de les dues sessions sectorials previstes és amb representants del món científic. Aquesta sessió, doncs, està adreçada només a persones i professionals de centres de recerca que treballen en conservació i gestió del medi natural.

  L’objectiu d'aquesta sessió és tractar com hauria de ser la Comissió Científica, un dels tres òrgans col·legiats de govern de la futura ANACAT. Segons la Llei 7/2020 de l’Agència de la Natura de Catalunya, els estatuts han de determinar la composició de la Comissió Científica, que ha de tenir un màxim de vint-i-cinc membres.

  Formulari d'inscripció a la sessió: https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/agencia-de-la-natura-de-catalunya/formulari-inscripcio-mon-cientific

Esborrats
 • -<p>Una de les dues sessions sectorials previstes és amb representants del món científic. Aquesta sessió, doncs, <strong>està adreçada només a persones i professionals de centres de recerca que treballen en conservació i gestió del medi natural</strong>.</p><p>L’objectiu d'aquesta sessió és tractar com hauria de ser la Comissió Científica, un dels tres òrgans col·legiats de govern de la futura ANACAT. Segons la Llei 7/2020 de l’Agència de la Natura de Catalunya, els estatuts han de determinar la composició de la Comissió Científica, que ha de tenir un màxim de vint-i-cinc membres.</p><p><strong>Formulari d'inscripció a la sessió</strong>: https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/agencia-de-la-natura-de-catalunya/formulari-inscripcio-mon-cientific</p><p><strong>Enllaç per accedir a la sessió</strong>: https://us06web.zoom.us/j/85999719857</p>
Addicions
 • +<p>Una de les dues sessions sectorials previstes és amb representants del món científic. Aquesta sessió, doncs, <strong>està adreçada només a persones i professionals de centres de recerca que treballen en conservació i gestió del medi natural</strong>.</p><p>L’objectiu d'aquesta sessió és tractar com hauria de ser la Comissió Científica, un dels tres òrgans col·legiats de govern de la futura ANACAT. Segons la Llei 7/2020 de l’Agència de la Natura de Catalunya, els estatuts han de determinar la composició de la Comissió Científica, que ha de tenir un màxim de vint-i-cinc membres.</p><p><strong>Formulari d'inscripció a la sessió</strong>: https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/agencia-de-la-natura-de-catalunya/formulari-inscripcio-mon-cientific</p>
Número de versió 9 de 10 Mostra totes les versions Tornar a la trobada
Autoria de la versió
Avatar: Xavier Basora Xavier Basora
Versió creada el 10/10/2022 12:42