" class="part-icon-bars">

Agència de la Natura de Catalunya

#ANACAT Procés de participació ciutadana per redactar els estatuts de l'Agència de la Natura de Catalunya

Fase 3 de 3
Fase de retorn 23/12/2022 - 31/10/2023
Fases del proceso

Aquest espai permetia fer arribar propostes en relació amb els tres eixos de debat d'aquest procés participatiu (trobareu més informació de cada eix al document de base del procés):

  • Eix debat 1. Comissió Social: serà un dels tres òrgans col·legiats de govern de l’Agència.
  • Eix debat 2. Territorialització de l’Agència: com es desplegarà aquest nou organisme en el territori.
  • Eix debat 3. Òrgans i mecanismes de participació i col·laboració amb entitats, empreses i persones.

Quan plantegeu cadascuna de les vostres propostes, heu d'indicar a quin eix de debat es refereixen (en aquest portal, els eixos de debat es consideren "categories"). Per poder publicar propostes, heu d'estar donats d'alta del portal Participa.

Si teniu una proposta referida a una temàtica que no encaixa en cap dels tres eixos de debat, també la podeu plantejar. Heu d'indicar, llavors, la categoria "Propostes sobre altres temàtiques d'interès".

El termini per publicar propostes va finalitzar el 22 de desembre de 2022.

300 propuestas

El siguiente formulario filtra los resultados de búsqueda dinámicamente cuando se cambian las condiciones de búsqueda.

Estado
Categoría
Origen
Resultados por página:
  • Creado el
    17/10/2022
  • Número de comentarios: 3