" class="part-icon-bars">

Agència de la Natura de Catalunya

#ANACAT Procés de participació ciutadana per redactar els estatuts de l'Agència de la Natura de Catalunya

Fase 3 de 3
Fase de retorn 23/12/2022 - 31/10/2023
Veure les fases

Canvis a "Destinar més recursos de tot tipus per garantir el compliment i l’efectivitat de la legislació vinculada al medi natural"

Versions

Versió 1

Avatar: Xavier Basora Xavier Basora
12/12/2022 19:07

Versió 2

Avatar: Xavier Basora Xavier Basora
12/12/2022 19:08
Versions 2 Torna a la proposta