" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei del contracte d'arrendament de béns

#arrendamentdebens Avantprojecte de llei d'incorporació del contracte d'arrendament de béns al llibre sisè del Codi civil de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 19/12/2021 - 18/01/2022
Veure les fases

Canvis a "Contractes renovables automàticament​"

Versions

Versió 1

Avatar: SINDICAT DE LLOGATERES SINDICAT DE LLOGATERES
10/12/2021 12:38
Versions 1 Torna a la proposta