" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei del contracte d'arrendament de béns

#arrendamentdebens Avantprojecte de llei d'incorporació del contracte d'arrendament de béns al llibre sisè del Codi civil de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 19/12/2021 - 18/01/2022
Fases del procés

Canvis a "Honoraris Immobiliàries"

Versions

Versió 1

Avatar: SINDICAT DE LLOGATERES SINDICAT DE LLOGATERES
10/12/2021 12:41
Versions 1 Torna a la proposta