" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya

Consulta pública prèvia per a l’Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya promoguda pels Departaments de Drets Socials i Salut de la Generalitat de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 28/03/2022 - 17/06/2022
Fases del procés

69 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Adjuntem document que recull les aportacions del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya...
Convocar i responsabilitzar del disseny als representants dels treballadors dels diferents...
 • Creat el
  28/03/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Els recursos de serveis socials hauria de autogestionar-se amb compres centralitzades de recursos...
Cal donar valor a les professions de les residències i això significa que cal una millora en les...
Afavorir àmbits d'exigència de serveis de qualitat basant-se en la gestió de processos en les...
 • Creat el
  15/03/2022
 • 1
 • Número de comentaris: 1
Les dades són de les persones, i elles són les que han de poder accedir a la informació, així com...
L'experiència viscuda en la covid, ens ha fet veure la necessitat d'incorporar la vessant...
És necessari dignificar i posar en valor les professionals de l'àmbit social. I fer un...
Tot i tenir un model global i únic (un model base) cal adaptabilitat i permeabilitat segons els...
Considerem que aquest és un tema fonamental. Ha de ser tractat amb principis ètics, socials i...
  Persones convivents cuidadores: En els documents no s’exposa res vers ells específicament i...
Menjar elaborat que tingui qualitat tant en el sabor com en la presentació (menjar casolà) El...
Dotar un pla de formació territorial, integrant els recursos propis i aliens dels serveis...
Caldria consensuar el menú setmanal amb els residents i/o familiars si la persona no té la...
Caldria que poguessin escollir dos primers i dos segons, més opció de fruita de temporada i de...
1)El present document "Model d'atenció sanitària integrada a les persones que viuen en centres...
A nivell de RRHH hi ha una diferència gran entre àmbits. Cal posar fi al greuge existent i...
Anàlisi i aportacions d'ACRA en relació a l'Avantprojecte de llei de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya
L’Associació Catalana de Recursos Assistencials és una organització empresarial que agrupa el 70%...
 • Creat el
  25/03/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 6
Desenvolupament d’unitats territorials de coordinació de tots els dispositius d’atenció a la...
El model ha de ser escalable a tota la població, no sosl els àmbits definits. El model ha d'estar...
Reforçar el sistema de suport al desenvolupament infantil i l’atenció precoç a les dificultats o...
Participació CSC Memòria avantprojecte Llei Agència integrada social i sanitària
El Consorci de Salut i Social de Catalunya és una entitat pública de caràcter local i base...
Establir sistemes de col·laboració interdepartamental estables, en els àmbits de salut, educació...
És una desídia constant la manca de cura en el rentat de les peces de roba i en la manca de...
El personal no ha d' infantilitzar els residents.No són nens, són persones grans amb una vida i...
Integrar tots els recursos aliens de la xarxa de serveis socials com a recursos propis amb...
3) També s'ha de modificar i elevar la seva formació reglada de l'auxiliars de geriatria Una...
És imprescindible integrar-los a la ciutat/poble/barri.Són persones que canvien de llar per unes...
En la documentació presentada no es contempla la presència d'usuaris ni famílies. Com associació...
Son queixes i reivindicacions que familiars i les seves associacions ja fa anys que venen fent i...
2)És fonamenta'l el reconeixement professional i la millora de les condicions laborals dels...
Propostes de FATEC sobre l'avantprojecte de llei de L'Agència d'Atenció Integrada Social i...
Cal pensar en nous professionals capacitats en model integrat social_sanitari (no parlem de la...
Amb motiu de la COVID s'han hagut de prendre mesures de contenció, sobretot a l'inici. No ho...
No hem d'oblidar mai que sempre s'ha de preguntar a la persona com vol ser atesa. Les persones...
Aportacions de LA UNIÓ a la consulta prèvia de L’Avantprojecte de Llei de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària
La Unió és una associació d’entitats sanitàries i socials, referent en la millora de la salut i...
 • Creat el
  28/03/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 2
La vaixella no ha de ser de plàstic. Són persones que no estan de pas com és en el cas d'un...
Aboguem per:Una perspectiva biopsicosocial i centrada en la personaUna coordinació i abordatge...
Cal que l'oficina, disposi de finançament propi, per poder desenvolupar projectes transformadors...
La persona atesa ha de tenir un lloc de referència (finestreta única), amb l'objectiu de ser atès...
La Pedagogia de la Salut, des d'una perspectiva Social i Educativa
Més enllà del guariment, des de la pedagogia apostem per l'atenció integral, tant a la diversitat...
Aportacions de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
Adjuntem les aportacions de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya a la...
·    Accessibilitat: entorn físic/arquitectònic favorable (productes de suport, adaptacions...)....
S'han de prohibir les contencions físiques i farmacològiques. Substituïr-les per programació de...
El paradigma del nou model de AISS ens porta cap a una orientació significativa a l’àmbit...
Tenir una figura referent amb qui contactar amb major facilitat, ja que sovint per manca de...
 • Creat el
  18/03/2022
 • 1
 • Número de comentaris: 8
Un cop revisada la lectura de l’Avantprojecte i dels documents annexos, no es parla de...
5) Amb relació al paper de l'atenció primària, hauria de quedar ben clar el paper assignat i la...
Integrar els farmacèutics comunitaris com equip d'atenció als centres reduiria els costos,...
 • Creat el
  15/03/2022
 • 2
 • Número de comentaris: 7