" class="part-icon-bars">

Condicions de funcionament dels centres d’immersió i qualificacions oficials per a la pràctica del busseig d’esbarjo

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret relatiu a les condicions de funcionament dels centres d’immersió i a les qualificacions oficials per a la pràctica del busseig d’esbarjo i per al seu exercici professional en l’àmbit d’aquests centres

Fase 1 de 2
Participació 23/05/2019 - 23/06/2019
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen