" class="part-icon-bars">

Condicions de funcionament dels centres d’immersió i qualificacions oficials per a la pràctica del busseig d’esbarjo

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret relatiu a les condicions de funcionament dels centres d’immersió i a les qualificacions oficials per a la pràctica del busseig d’esbarjo i per al seu exercici professional en l’àmbit d’aquests centres

Fase 1 de 2
Participació 23/05/2019 - 23/06/2019
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  23/05/2019 - 23/06/2019

  Participació

  En aquesta fase la ciutadania i els grups específics als quals s'adreça la consulta poden fer les seves aportacions

 2. 2
  23/06/2019 - 23/08/2019

  Retorn

  En aquesta fase l'òrgan promotor de la consulta pública fa una anàlisi conjunta de les aportacions rebudes i en valora la incorporació del contingut de la norma a desenvolupar.