" class="part-icon-bars">

Consulta relativa a l’elaboració del decret de regulació de l’activitat cinegètica a Catalunya

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret de regulació de l’activitat cinegètica a Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 07/11/2022 - 08/12/2022
Fases del procés

Canvis a "Propostes INTERcids, Operadors Jurídics pels Animals"

Versions

Versió 1

Avatar: INTERcids, Operadores jurídicos por los animales INTERcids, Operadores jurídicos por los animales
20/05/2022 14:23

Versió 2

Avatar: INTERcids, Operadores jurídicos por los animales INTERcids, Operadores jurídicos por los animales
20/05/2022 17:14
Versions 2 Torna a la proposta