" class="part-icon-bars">

Creació del Conservatori del Litoral de Catalunya

Consulta pública prèvia sobre la creació del Conservatori del Litoral de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 01/11/2022 - 01/12/2022
Fases del procés

Canvis a "Oposició a l’alternativa seleccionada per la Generalitat de Catalunya de diluir-lo dins l’Agència de la natura de Catalunya."

Versions

Versió 1

Avatar: Ecologistes en Acció de Catalunya Ecologistes en Acció de Catalunya
28/10/2022 14:15
Versions 1 Torna a la proposta