" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia relativa a l’elaboració del Projecte de decret de desplegament parcial de la Llei 2/2020, de 5 de març, de la vitivinicultura

Millora del sector vitivinícola català

Fase 1 de 2
Fase de participació 24/07/2023 - 24/09/2023
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Pots presentar propostes fins al 24 de setembre, inclòs.

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La modernització, la sostenibilitat ambiental, el desenvolupament, la innovació i la competitivitat del sector vitivinícola en el seu conjunt són aspectes clau d'aquesta nova proposta normativa. També ho són la millora de les condicions socials i econòmiques de les famílies, les empreses i els treballadors d'aquest sector.

Objectius de la consulta

Es pretén adoptar un marc normatiu català consensuat amb el sector, a fi de donar cobertura a les seves necessitats reals, pel que es fa necessari que hi participin en l'elaboració d'aquest decret els actors implicats en la producció, l'elaboració, la comercialització i el consum dels productes vitivinícoles, traslladant així el seu coneixement i experiència.

Els principals aspectes objecte de la consulta pública prèvia afecten a àmbits com són la modernització, la sostenibilitat ambiental, el desenvolupament i la innovació del sector vitivinícola en el seu conjunt, així com la millora de la competitivitat.

La millora de les condicions socials i econòmiques de les famílies, les empreses i els treballadors del sector vitícola són prioritàries, la qual cosa implica assegurar la protecció dels interessos legítims dels productors, els altres operadors del sector i els consumidors.

Preguntes per centrar les aportacions


 1. Considera que s’han descrit adequadament els problemes? Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat? Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin produint actualment que no s’han posat en relleu a la documentació? (per exemple, que no s’hagin identificat adequadament els afectats, no s’hagin tingut en compte determinades causes del problema, etc.)

 2. S’haurien de preveure altres objectius?

 3. Cal considerar alternatives diferents a les proposades? Hi ha efectes de les alternatives esmentades que no s’hagin tingut en compte i que siguin rellevants?


Grups als quals s'adreça la consulta

La consulta està oberta a tothom, però es convida especialment a participar a les següents entitats:

 • Denominacions d'origen (DO)
 • Patronals i sindicats
 • Rutes del vi
 • Diputacions
 • Consorcis de promoció enoturística i turística
 • Proveïdors de serveis en l’àmbit enoturístic
 • Associació catalana d’enòlegs (ACE)
 • Associació catalana de sommeliers (ACS)
 • Periodistes i prescriptors del sector vi
 • Escoles enoturisme
 • Vinseum
 • Facultat d’enologia Rovira i Virgili
 • CETT i ESHOB (escoles de formació gastronòmica)
 • Inscrits al registre de grups d’interès relacionats amb l’àmbit vitivinícola

Propostes Veure tots (12)

Sóc un ciutadà no vinculat al sector vitivinícola, però tinc sensibilitat mediambiental,...
També volem incidir en el següent apartat del article 4, g ,5a.5a. Vi escumós de qualitat: vi...
FIGURA 1: VITICULTOR ELABORADOR 100% de vinificació a la propietat amb un mínim del 95% del...
Evidentment aquesta qualificació ha de constar obligatòriament a la etiqueta i en la promoció...
Veure tots (12)
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Grup promotor Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Unitat promotora Institut Català de la Vinya i el Vi
Disposa de retorn
Data d'inici 24 de Juliol de 2023
Data de finalització 24 de Setembre de 2023
Referència: II-PART-2023-05-577

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/consultadecretvitivinicultura/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/consultadecretvitivinicultura/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>