" class="part-icon-bars">

Participació ciutadana per a l'elaboració del Reglament de la Llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris

Aquesta iniciativa pretén reduir les pèrdues i el malbaratament alimentaris

Fase 1 de 1
Fase de participació 22/02/2023 - 22/03/2023
Veure les fases

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Es suggereix el següent redactat a l'Art.6.5 : “Han d’estar contemplades, de forma genèrica però...
 • Creat el
  22/03/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Les empreses, per mera subsistència i viabilitat, han de tenir el dret a decidir empresarialment...
Quan una producció no s’aconsegueix comercialitzar, no té una causa en el maneig o forma de...
Que les obligacions derivades dels articles 4, 5 i 7 de Decret, siguin exigibles en un termini de...
 • Creat el
  22/03/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Es suggereix modificar el redactat de l’Art. 14.3: El SIPRMA publicarà la informació disponible...
 • Creat el
  22/03/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
4.3:Se prevé la posibilidad de que las empresas puedan hacer un plan de prevención individual o...
Necessari detallar el concepte de microempresa a l’article 4.2 .Article 4.2. En virtut de...
 • Creat el
  22/03/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Al artículo 4.1. Dado que, a nivel nacional también se está tramitando una ley de prevención de...
Les entitats socials reben els productes alimentaris que no es poden comercialitzar per...
Art. 7: apartado 2: e) desperdicio alimentario. No queda claro si se incluiría todo lo que esté...
Art. 7: e)  productos destinados a alimentación animal. No queda claro si este punto se refiere...
Art. 7: apartado 2: e) desperdicio alimentario. No queda claro si se incluiría todo lo que esté...
Es suggereix modificar el redactat de l’Art.14.5: Les persones consumidores tenen dret a l'accés...
 • Creat el
  22/03/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Al artículo 15. el legislador autonómico carece de competencia para definir esas prácticas, por...
Referent a la Secció II / Article 6, considerem que cal tenir en compte que quan una entitat de...
Considerem que l'article 6.4 hauria de tenir en compte que la jerarquia es pugui alterar, també,...
es valora que es defineixin millor els recursos a dedicar per part de les aapp, es proposa es...
artículo 7. Conforme a lo indicado respecto al contenido mínimo exigido del Plan de prevención de...