" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia relativa a l’elaboració del Projecte de decret de desplegament parcial de la Llei 2/2020, de 5 de març, de la vitivinicultura

Millora del sector vitivinícola català

Fase 1 de 2
Fase de participació 24/07/2023 - 24/09/2023
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Pots presentar propostes fins al 24 de setembre, inclòs.

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La modernització, la sostenibilitat ambiental, el desenvolupament, la innovació i la competitivitat del sector vitivinícola en el seu conjunt són aspectes clau d'aquesta nova proposta normativa. També ho són la millora de les condicions socials i econòmiques de les famílies, les empreses i els treballadors d'aquest sector.

Objectius de la consulta

Es pretén adoptar un marc normatiu català consensuat amb el sector, a fi de donar cobertura a les seves necessitats reals, pel que es fa necessari que hi participin en l'elaboració d'aquest decret els actors implicats en la producció, l'elaboració, la comercialització i el consum dels productes vitivinícoles, traslladant així el seu coneixement i experiència.

Els principals aspectes objecte de la consulta pública prèvia afecten a àmbits com són la modernització, la sostenibilitat ambiental, el desenvolupament i la innovació del sector vitivinícola en el seu conjunt, així com la millora de la competitivitat.

La millora de les condicions socials i econòmiques de les famílies, les empreses i els treballadors del sector vitícola són prioritàries, la qual cosa implica assegurar la protecció dels interessos legítims dels productors, els altres operadors del sector i els consumidors.

Preguntes per centrar les aportacions


 1. Considera que s’han descrit adequadament els problemes? Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat? Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin produint actualment que no s’han posat en relleu a la documentació? (per exemple, que no s’hagin identificat adequadament els afectats, no s’hagin tingut en compte determinades causes del problema, etc.)

 2. S’haurien de preveure altres objectius?

 3. Cal considerar alternatives diferents a les proposades? Hi ha efectes de les alternatives esmentades que no s’hagin tingut en compte i que siguin rellevants?


Grups als quals s'adreça la consulta

La consulta està oberta a tothom, però es convida especialment a participar a les següents entitats:

 • Denominacions d'origen (DO)
 • Patronals i sindicats
 • Rutes del vi
 • Diputacions
 • Consorcis de promoció enoturística i turística
 • Proveïdors de serveis en l’àmbit enoturístic
 • Associació catalana d’enòlegs (ACE)
 • Associació catalana de sommeliers (ACS)
 • Periodistes i prescriptors del sector vi
 • Escoles enoturisme
 • Vinseum
 • Facultat d’enologia Rovira i Virgili
 • CETT i ESHOB (escoles de formació gastronòmica)
 • Inscrits al registre de grups d’interès relacionats amb l’àmbit vitivinícola

Propostes Veure tots (12)

En conseqüència, els noms i les referències a àmbits geogràfics..... normativa europea, sí es pot...
Impossible completar amb 500 caràcters. Veure document adjunt. No s’ha tingut en compte...
Evidentment aquesta qualificació ha de constar obligatòriament a la etiqueta i en la promoció...
[...] mitjançant la transformació dels cultius actuals en vinyes. Quants € genera una hectàrea de...
Veure tots (12)
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Grup promotor Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Unitat promotora Institut Català de la Vinya i el Vi
Disposa de retorn
Data d'inici 24 de Juliol de 2023
Data de finalització 24 de Setembre de 2023
Referència: II-PART-2023-05-577

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/consultadecretvitivinicultura/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/consultadecretvitivinicultura/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>