" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 1 de 2
Fase de propostes 05/05/2023 - 04/06/2023
Fases del procés

Canvis a "Imprescindible prioritzar la ubicació de les renovables en espais degradats o antropitzats abans d'autoritzar nous projectes sobre sòl rústic"

Versions

Versió 1

Avatar: Montserrat Coberó Farrés Montserrat Coberó Farrés
03/06/2023 11:59
Versions 1 Torna a la proposta