" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 2 de 2
Retorn 15/06/2023 - 30/07/2023
Fases del procés

57 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Tipus
 • Creat el
  03/06/2023
 • 6
 • Número de comentaris: 1
En avaluació
Cal canviar la normativa vigent pel que fa als aeregenadors en relació a la distància mínima a...
Acceptades
Crear i convocar taules territorials amb plataformes ciutadanes ambientalistes i experts en...
En avaluació
Cal establir distància mínima dels parcs fotovoltaics a les masies i cases habitades del...
Acceptades
S'hauria de promoure la informació i participació ciutadana abans d'implantar un macroprojecte...
En avaluació
Un principi Rector de la Informació de context del PLATER diuUbicacions incloses: Sòl no...
Acceptades
Es troba a faltar una referència clara a l’anomenat principi de prudència que ha de guiar la...
 • Creat el
  04/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Cal protegir els terrenys d'interès agrari de nivell I, II, III i IV per tal de garantir...
En avaluació
Es troba a faltar una referència clara a l’anomenat principi de prudènciaEl pla territorial també...
En avaluació
Aquestes distàncies mínimes s’han de fixar en funció de tres factors :1Del tipus de projecte (per...
En avaluació
Cal garantir el soterrament del total de les línies d'evacuació i transport en tot el seu...
Acceptades
Segons la Informació de context del PLATERevitar l’acumulació de projectes en determinades àrees...
Acceptades
En el Decret llei 24/2021,de 26 d'octubre,es parla d'acceleració del desplegament de les energies...
Acceptades
La concentració excessiva i desproporcionada de parcs eòlics o fotovoltaics de més de 5 MW és una...
 • Creat el
  04/06/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Distància mínima (a partir de 1000 metres tenin en compte els impactes en la salut de les...
En avaluació
Tornar a implantar la distància de 1KM dels aerogeneradors vers les masies. L’actual distància...
 • Creat el
  29/05/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Incorporar a la valoració dels criteris ambientals, l'aument de risc d'incendis forestals degut a...
Esmena
En avaluació
Limitar l’altura dels aerogeneradors per impacte visual, proximitat el nucli urbà i ubicació (no...
 • Creat el
  17/05/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 40
En avaluació
En el cas de PV a terra, els municipis poden identificar possibles zones d’implantació preferent...
En avaluació
La limitació agrícola en sòls de capacitat agrícola I i II actual, està provocant que els...