" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 1 de 2
Fase de propostes 05/05/2023 - 04/06/2023
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Amb l’aplicació del PLATER cada ajuntament hauria de tenir ajudes i assessorament per la...
No es pot traslladar a la ciutadania el gruix de les decisions d’una qüestió tan complexa,...
Els emplaçaments dels projectes fotovoltaics i eòlics han de tenir presents 5 aspectes clau que...
 • Creat el
  01/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Esmena
En avaluació
No es pot garantir el benestar dels habitants de masies i cases habitades si es permet la...
Limitar l’altura dels aerogeneradors per impacte visual, proximitat el nucli urbà i ubicació (no...
Des de l'àrea de Territori de l'Ajuntament de Barberà del Vallès es proposa:Descartar els SNU del...
 • Creat el
  02/06/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Cal crear mecanismes d’avaluació que facilitin la compensació entre territoris. El focus ha de...
Esmena
En avaluació
El PLATER està concebut com un pla territorial sectorial, es troba per sobre de les diferents...
L'autoconsum en ciutats denses cal poder determinar: El grau d’assolellament de cobertes i espai...
Protegim el Parc Fluvial del riu Ripoll al seu pas per Barberà del Vallès
La llera del Riu Ripoll i els seus espais llimítrofes configuren una franja de gran riquesa...
El PLATER planifica la implantació de renovables al territori, però ha d'anar acompanyat de...
Els recurs energètic, la disponibilitat de sòl, la connexió, etc. determinaran on s'ubiquen les...
Establir una moratòria en la tramitació actual dels projectes mentres no sigui aprovat el PLATER.
Prioritzar aquelles instal·lacions d’energia renovable properes al punt de consum o de connexió...
Reservar sòl en els planejaments territorials com a corredors lineals per els quals els promotors...
 • Creat el
  02/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Incorporar a la valoració dels criteris ambientals, l'aument de risc d'incendis forestals degut a...
Esmena
En avaluació
L'experiència iniciada a l'URV sobre la creació d'una fitxa energètica de cada municipi valorant...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
La participació social en la planificació del desplegament de les energies renovables ha de...
El Pla de Desenvolupament no hauria de deixar de banda les possibilitats de transformació i usos...
Crear i convocar taules territorials amb plataformes ciutadanes ambientalistes i experts en...
Com s’ha de valorar l’ afectació al territori la instal.lació de una planta fotovoltaica o eòlica...
Aquestes distàncies mínimes s’han de fixar en funció de tres factors :1Del tipus de projecte (per...
La tecnologia actual ja permet la transmissió d'energia en CC. Els parcs fotovoltaics generen en...
 • Creat el
  04/06/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 0
Crec imprescindible de regular les distàncies mínimas a masías i llocs habitats a les zones...
Adjuntem un document amb les aportacions de la Unió de Pagesos de Catalunya a la consulta prèvia...
Esmena
En avaluació
Limitar l’altura dels aerogeneradors per impacte visual, proximitat el nucli urbà i ubicació (no...
 • Creat el
  17/05/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 37
La instal·lació de d'energies renovables es projecta en funció del preu del terreny. En...
El PLATER ha d'anar més enllà d’establir zones d’exclusió, com ja preveu l’article 8.2 del Dl...
La titularitat de les noves línies d'evacuació recau sobre el promotor, el qual pot decidir si...
Integrar en una CER--Selva, la fotovoltaica, geotèrmia, biomassa i la gestió pública de l'energia...
Per dismininuir el consum energètic en certes zones caldria apropar les institucions als llocs de...
Promoure de manera efectiva i des de l'inici la producció d’energia elèctrica renovable de km0,...
Segons la Informació de context del PLATERevitar l’acumulació de projectes en determinades àrees...
Distància mínima (a partir de 1000 metres tenin en compte els impactes en la salut de les...
A Catalunya la població es concentra a la costa i a les àrees metropolitanes, això suposa una...
L’administració local (ajuntaments) és clau de cara a l’acceptació social i són qui millor...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 5
 • Número de comentaris: 0
Els aerogeneradors terrestres disponibles al mercat d’elevada eficiència son de 4 a 7 MW. Per les...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 6
 • Número de comentaris: 1
S'hauria de promoure la informació i participació ciutadana abans d'implantar un macroprojecte...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
L’abast del PLATER, a més la generació eòlica i fotovoltaica, tindrà en compte altres tecnologies...
S'adjunta el document amb les respostes a les preguntes plantejades, que desenvolupen les...
S’hauria d’incentivar als promotors la projecció de parcs agrovoltaics, en el context actual dels...
Es troba a faltar una referència clara a l’anomenat principi de prudènciaEl pla territorial també...