" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 1 de 2
Fase de propostes 05/05/2023 - 04/06/2023
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Determinar quines distàncies son les segures tant de parcs com de líneas per la nostra salut i de...
El PLATER ha de ser una eina que simplifiqui la tramitació de projectes a les àrees compatibles...
Els recurs energètic, la disponibilitat de sòl, la connexió, etc. determinaran on s'ubiquen les...
Aquestes distàncies mínimes s’han de fixar en funció de tres factors :1Del tipus de projecte (per...
La revisió del Planejament urbà s'empra per bloquejar projectes renovables. Un abús de la...
 • Creat el
  01/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 2
Degut a la gran pèrdua d’energia desde on s’origina a on es consumeix, caldria distribuir molt...
Reservar sòl en els planejaments territorials com a corredors lineals per els quals els promotors...
 • Creat el
  02/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Cal establir distància mínima dels parcs fotovoltaics a les masies i cases habitades del...
Zones molt favorables per al desplegament renovable, per diverses circumstàncies com el consens,...
Des de l'àrea de Territori de l'Ajuntament de Barberà del Vallès es proposa:Descartar els SNU del...
 • Creat el
  02/06/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 0
A fi d'evitar la concentració d'instal·lacions en determinades zones, convindria promoure...
La geotèrmia ocupa un espai reduït, permet produir calor i electricitat a demanda i soluciona la...
La limitació agrícola en sòls de capacitat agrícola I i II actual, està provocant que els...
En el cas de PV a terra, els municipis poden identificar possibles zones d’implantació preferent...
L’ocupació de territori és clau en el PLATER. Cal ser curosos perquè s’han de ponderar els usos...
Buscar un mecanisme de control i supervisió que. no estigui controlat per les pròpies empreses...
Limitar l’altura dels aerogeneradors per impacte visual, proximitat el nucli urbà i ubicació (no...
A Catalunya la població es concentra a la costa i a les àrees metropolitanes, això suposa una...
Distància mínima (a partir de 1000 metres tenin en compte els impactes en la salut de les...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
L'autoconsum en ciutats denses cal poder determinar: El grau d’assolellament de cobertes i espai...
Els emplaçaments dels projectes fotovoltaics i eòlics han de tenir presents 5 aspectes clau que...
 • Creat el
  01/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
La titularitat de les noves línies d'evacuació recau sobre el promotor, el qual pot decidir si...
Esmena
En avaluació
El PLATER està concebut com un pla territorial sectorial, es troba per sobre de les diferents...
Que les noves edificacions (tant industirals com residencials) tinguesin l'obligatorietat...
Actualment hi ha un límit a l'espai agrari utilitzat, en funció de la classe agrològica del sòl i...
 • Creat el
  04/06/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 0
Esmena
En avaluació
L'experiència iniciada a l'URV sobre la creació d'una fitxa energètica de cada municipi valorant...
Cal protegir els terrenys d'interès agrari de nivell I, II, III i IV per tal de garantir...
El paper actiu dels ajuntaments en l'impuls de polítiques energètiques que fomentin un model...
Apostar SERIOSAMENT per la biomassa. Es cabdal un aprofitament de la massa forestal per mantenir...
Distància de parcs fotovoltaics a masies i habitatges aillats hauria de ser, almenys, de 500...
Crec imprescindible de regular les distàncies mínimas a masías i llocs habitats a les zones...
Cal crear mecanismes d’avaluació que facilitin la compensació entre territoris. El focus ha de...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 0
Plantes amb tramitació avançada. S'haurien de recollir com a zones preferents d'implantació les...
Promoure de manera efectiva i des de l'inici la producció d’energia elèctrica renovable de km0,...
La participació social en la planificació del desplegament de les energies renovables ha de...
Per abordar el PLATER amb garanties i assolir la sobirania energètica cal dades objectives sobre...
Com s’ha de valorar l’ afectació al territori la instal.lació de una planta fotovoltaica o eòlica...
Des d'UnefCat us fem arribar mitjançant un document pdf amb les 26 propostes elaborades en...
Simplificar i reduïr tramitació administrativa i la gestió a les comunitats enèrgètiques locals,...
Es troba a faltar una referència clara a l’anomenat principi de prudènciaEl pla territorial també...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 6
 • Número de comentaris: 1
Segons la Informació de context del PLATERevitar l’acumulació de projectes en determinades àrees...
En el Decret llei 24/2021,de 26 d'octubre,es parla d'acceleració del desplegament de les energies...
Cal canviar la normativa vigent pel que fa als aeregenadors en relació a la distància mínima a...