" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 1 de 2
Fase de propostes 05/05/2023 - 04/06/2023
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Fecsa triga 9 mesos a realitzar els tràmits per poder començar amb l'autoconsum de CEs i per...
 • Creat el
  17/05/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 0
S’hauria d’incentivar als promotors la projecció de parcs agrovoltaics, en el context actual dels...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 6
 • Número de comentaris: 1
Determinar quines distàncies son les segures tant de parcs com de líneas per la nostra salut i de...
Degut a la gran pèrdua d’energia desde on s’origina a on es consumeix, caldria distribuir molt...
Cal garantir el soterrament del total de les línies d'evacuació i transport en tot el seu...
La geotèrmia ocupa un espai reduït, permet produir calor i electricitat a demanda i soluciona la...
La titularitat de les noves línies d'evacuació recau sobre el promotor, el qual pot decidir si...
En el Decret llei 24/2021,de 26 d'octubre,es parla d'acceleració del desplegament de les energies...
La tecnologia actual ja permet la transmissió d'energia en CC. Els parcs fotovoltaics generen en...
Cal protegir els terrenys d'interès agrari de nivell I, II, III i IV per tal de garantir...
El PLATER planifica la implantació de renovables al territori, però ha d'anar acompanyat de...
El règim de vents a Catalunya no permet la instal·lació d’aerogeneradors en qualsevol indret, és...
La limitació agrícola en sòls de capacitat agrícola I i II actual, està provocant que els...
Cal introduir un criteri de facilitació de les comunitats energètiques en nuclis urbans...
Aplicar la Guidance document on wind energy developments and EU nature legislation (2019) de la...
Per cada municipi, es podria promoure una societat publico-privada a mode comunitat energètica...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
Les limitacions en sòls de regadiu i secà de capacitat agrològica III i IV per municipi actuals,...
Buscar un mecanisme de control i supervisió que. no estigui controlat per les pròpies empreses...