" class="part-icon-bars">

Adaptació del Codi civil de Catalunya a la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat

Procés participatiu per a l'adaptació del marc normatiu vigent a la Convenció de Nova York

Fase 1 de 2
Introducción 15/07/2020 - 15/10/2020
Fases del proceso



Qüestionari

Responde el formulario

Inicia sesión con tu cuenta o regístrate para responder al formulario.

 1. Faig la meva aportació a títol personal o en nom d'alguna entitat o col·lectiu afectat?
  (Respuesta corta)

 2. Aquestes bases permeten una bona recepció a l’ordenament civil català de la Convenció de Nova York? Què hi trobeu a faltar?
  (Respuesta larga)

 3. Creieu que hi ha algun àmbit material que no queda ben recollit en aquestes bases? Per què?
  (Respuesta larga)

 4. Teniu una proposta o considereu que caldria millorar o incorporar algun nou àmbit no recollit en les bases? Suggeriu una alternativa
  (Respuesta larga)