" class="part-icon-bars">

Adaptació del Codi civil de Catalunya a la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat

Procés participatiu per a l'adaptació del marc normatiu vigent a la Convenció de Nova York

Fase 1 de 2
Introducción 15/07/2020 - 15/10/2020
Fases del proceso

Antecedents

L’11 de desembre de 2019 la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques va organitzar un taller participatiu sobre un primer esborrany de bases de la reforma del Codi civil de Catalunya en matèria de suport a l’exercici de la capacitat jurídica per tal que entitats jurídiques afectades, professionals de l’àmbit de la salut, juristes, membres d’administracions implicades i persones directament afectades poguessin donar a conèixer les inquietuds i propostes i iniciar un diàleg participatiu entre tots els agents implicats. Com a resultat del taller participatiu l’esborrany de bases fou esmenat i moltes de les aportacions efectuades per escrit pels participants foren incorporades a la redacció final.

El Procés Participatiu

Aquest procés participatiu consisteix en el recull d’aportacions que es duguin a terme sobre el qüestionari annex, relatiu al document de les bases de la reforma del Codi civil de Catalunya en matèria de suport a l’exercici de la capacitat jurídica.

Quin objectiu persegueix?

Donar veu a les persones i institucions afectades per l’aplicació d’aquestes normes, per generar consens i obtenir el coneixement necessari per començar a legislar.

Qui pot participar?

Està convidat a participar qualsevol entitat, col·lectiu, empresa, administració que se senti vinculada així com qualsevol persona a títol individual.

Com es pot participar?

Es pot participar fent aportacions al qüestionari relatiu al document de les bases.

Quan es pot participar?

El procés participatiu s'iniciarà el 15 de juliol i finalitzarà el 15 d’octubre de 2020.