" class="part-icon-bars">

Adaptació del Codi civil de Catalunya a la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat

Procés participatiu per a l'adaptació del marc normatiu vigent a la Convenció de Nova York

Fase 1 de 2
Introducción 15/07/2020 - 15/10/2020
Fases del proceso

El siguiente formulario filtra los resultados de búsqueda dinámicamente cuando se cambian las condiciones de búsqueda.

Estado
Origen
El suport a l’exercici de la capacitat jurídica hauria de constar com a dret reconegut legalment....
 • Creado el
  15/10/2020
 • 25
 • Número de comentarios: 0
Els ajustaments de procediment son adequacions processals per garantir el dret d’accés a la...
 • Creado el
  15/10/2020
 • 25
 • Número de comentarios: 0
Les persones amb sordesa, amb sordceguesa i amb altres dificultats comunicatives han de tenir...
Trobem una impròpia limitació a l'exercici de la capacitat jurídica, quan la definició, es limita...
 • Creado el
  15/10/2020
 • 27
 • Número de comentarios: 0
 • Creado el
  15/10/2020
 • 26
 • Número de comentarios: 0
 • Creado el
  14/10/2020
 • 25
 • Número de comentarios: 0
 • Creado el
  14/10/2020
 • 26
 • Número de comentarios: 0
Creiem important incloure a les bases el concepte social de la discapacitat que resulta de la...
 • Creado el
  14/10/2020
 • 27
 • Número de comentarios: 0
 • Creado el
  15/10/2020
 • 27
 • Número de comentarios: 0
 • Creado el
  15/10/2020
 • 27
 • Número de comentarios: 0
Le situacions d’abús e influencia indeguda han d’estar regulades mitjançant salvaguardes, no com...
 • Creado el
  15/10/2020
 • 28
 • Número de comentarios: 0
Mitjançant el present document es pretén per part de SOM – FUNDACIÓ CATALANA TUTELAR, realitzar...
Quedaran pendents de transportar altres drets contemplats a la Convenció dels Drets de les...
 • Creado el
  14/10/2020
 • 28
 • Número de comentarios: 0
La Base 6 hauria d'establir que no es poden imposar limitacions als suports informals i...
 • Creado el
  15/10/2020
 • 25
 • Número de comentarios: 0