" class="part-icon-bars">

Sistemes de cura i ODS

Polítiques públiques per a la sostenibilitat de la vida

Fase 2 de 2
Seminari 2: Propostes 20/10/2020 - 31/10/2020
Fases del procés

Canvis a "Revisió de la prestació existent per la contractació de persones cuidadores en el marc de la “Llei de Dependència”"

Versions

Versió 1

Avatar: Suport a la dinamització Suport a la dinamització
23/11/2020 19:22
Versions 1 Torna a la proposta