" class="part-icon-bars">

Sistemes de cura i ODS

Polítiques públiques per a la sostenibilitat de la vida

Fase 2 de 2
Seminari 2: Propostes 20/10/2020 - 31/10/2020
Veure les fases

En aquest espai podeu fer-nos arribar propostes per millorar les polítiques públiques en matèira de cures i conciliació de la vida familiar, laboral i personal. Les propostes han d'estar orientades a algun dels següents eixos (trobareu una explicació més detallada de cada eix en la trobada de propostes):

Eix 1: Treball professionalitzat en l’àmbit de les cures i la llar

Eix 2: Treball no professionalitzat en l’àmbit de les cures i la llar

Eix 3: Jornada laboral i teletreball

Eix 4: Serveis públics-comunitaris

Eix 5: Actuacions dirigides a homes


El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Objectius: Possibilitar la compaginació del treball de cures amb el treball assalariat.
...
Redistribució del aprovisionament del treball de cures
Objectius: Redistribució del aprovisionament del treball de cures entre diferents agents socials
...