" class="part-icon-bars">

Sistemes de cura i ODS

Polítiques públiques per a la sostenibilitat de la vida

Fase 2 de 2
Seminari 2: Propostes 20/10/2020 - 31/10/2020
Veure les fases

Canvis a "Revisió del marc conceptual de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes"

Versions

Versió 1

Avatar: Suport a la dinamització Suport a la dinamització
23/11/2020 19:47
Versions 1 Torna a la proposta