" class="part-icon-bars">

Consulta sobre la proposta d’ordre per la qual s’estableix el currículum de la formació instrumental per a les persones adultes.

Consulta sobre el projecte d'ordre inicial

Fase 2 de 2
Retorn 22/04/2022 - 29/04/2022
Fases del procés

Canvis a "Nivells de competic"

Versions

Versió 1

Avatar: CFA Alarona CFA Alarona
22/04/2022 09:03
Versions 1 Torna a la proposta