" class="part-icon-bars">

Consulta sobre el projecte de decret d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat

Consulta sobre el projecte de decret

Fase 2 de 2
Retorn 28/04/2022 - 28/06/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L’objectiu de la consulta és recollir les propostes i suggeriments que millorin el contingut i la redacció del Decret pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de batxillerat

El contingut de la iniciativa normativa es fonamenta en el currículum bàsic establert d’acord amb la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, d’educació, i la normativa de desplegament.

La iniciativa d’elaboració del nou decret de currículum esmentat s’executa en els termes que estableix la legislació vigent, que inclou els apartats principals següents:

 • les modalitats de batxillerat
 • l’organització de les matèries
 • les competències
 • els continguts
 • la promoció i avaluació del batxillerat
 • l’autonomia pedagògica dels centres educatius

La finalitat del projecte és millorar i adaptar a les necessitats i reptes del segle XXI (Agenda 2030) el currículum de l’etapa educativa postobligatòria del batxillerat, mitjançant la garantia d’un desplegament del projecte de vida personal i professional per a tothom a partir de l’èxit educatiu, que ha de facilitar l'accés a processos formatius posteriors i a l'aprenentatge al llarg de la vida.

Els objectius de la iniciativa són:

 • Consolidar un currículum competencial que permeti l’adquisició i assoliment de les competències indispensables per al futur formatiu i professional i la capacitació per a l’accés a l’educació superior.
 • Garantir en el batxillerat la formació, la maduresa intel·lectual i humana, i els coneixements, habilitats i actituds que els permetin donar resposta a problemàtiques i situacions de la vida real de procedència múltiple (científica, ambiental, social, acadèmica, personal...) i moure’s en la societat de manera activa, compromesa, responsable, així com incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència.
 • Facilitar l’ús eficaç dels aprenentatges en contextos diferents d’aquells en què es produeixen.
 • Garantir que l’oferta dels estudis s’adequa a les necessitats i preferències de l’alumnat.
 • Facilitar a l’alumnat una sòlida cultura integral i aportar el gust pel coneixement, el treball i l’aprenentatge.

Els aspectes principals de la iniciativa són:

 • Definició de les modalitats de batxillerat, l’organització de les matèries, les competències, els continguts, la promoció i avaluació del batxillerat i l’autonomia pedagògica dels centres educatius.
 • Entre d’altres mesures, es preveu flexibilitzar un batxillerat que superi les modalitats definides per matèries, amb diversificació d’itineraris i una important càrrega d’opcionalitat; obrir el batxillerat a la inclusió d’altres estudis que no siguin específics de batxillerat; desenvolupar de manera competencial aprenentatges en entorn reals i que siguin d’aprofitament transversal.


Preguntes per orientar les aportacions

 • S’haurien de preveure altres objectius diferents?
 • S’haurien de regular altres aspectes del currículum?
 •  Hi ha altres aspectes que haurien de ser desenvolupats i no ho estan al projecte actual? Quins?

Podeu consultar l'esborrany del decret en l'apartat de Documents relacionats.

Propostes Veure tots (2)

És necessari que es permeti que els centres puguin oferir Literatura catalana o castellana a 1r...
Volem que es garanteixi realment l'oferta de l'ensenyament de la religió al Batxillerat.
Veure tots (2)
Qui hi participa La consulta és oberta a tothom. Especialment hi ha interès a conèixer la voluntat de la comunitat educativa entesa en sentit ampli. Entitats (associacions i col·legis professionals, sindicats, associacions de pares i mares, associacions de famílies d’alumnes, etc.) i agents educatius (inspecció, serveis educatius, centres educatius secundària, universitats, etc.)
Departament Departament d'Educació
Unitat promotora Direcció General d’Innovació, Digitalització i Currículum
Disposa de retorn
Data d'inici 12 de Abril de 2022
Data de finalització 27 de Abril de 2022
Referència: II-PART-2022-04-485

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/decret-batxillerat/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/decret-batxillerat/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

70

Participants

23

Seguidores

12

Comentaris

2

Propostes

39

Adhesions