" class="part-icon-bars">

Aprovació d’unes noves Directrius nacionals de mobilitat

Consulta pública prèvia del Projecte de decret pel qual s’aproven les Directrius Nacionals de Mobilitat

Fase 2 de 2
Retorn 29/07/2022 - 29/10/2022
Fases del procés

Canvis a "Suport persones discapacitat"

Versions

Versió 1

Avatar: ANNA MARIA ANNA MARIA
19/07/2022 11:44
Versions 1 Torna a la proposta