" class="part-icon-bars">

Aprovació d’unes noves Directrius nacionals de mobilitat

Consulta pública prèvia del Projecte de decret pel qual s’aproven les Directrius Nacionals de Mobilitat

Fase 2 de 2
Retorn 29/07/2022 - 29/10/2022
Fases del procés

Canvis a "Aportacions ECOM a la consulta pública prèvia del Projecte de decret pel qual s’aproven les Directrius Nacionals de Mobilitat "

Versions

Versió 1

Avatar: Antonio Guillén Antonio Guillén
26/07/2022 13:32
Versions 1 Torna a la proposta