" class="part-icon-bars">

Aprovació d’unes noves Directrius nacionals de mobilitat

Consulta pública prèvia del Projecte de decret pel qual s’aproven les Directrius Nacionals de Mobilitat

Fase 2 de 2
Retorn 29/07/2022 - 29/10/2022
Fases del procés

Canvis a "Per a millorar el potencial de repoblament, les directrius han d'assegurar la connexió entre els àmbits rurals i entre aquests i les àrees urbanes"

Versions

Versió 1

Avatar: Associació de Micropobles de Catalunya Associació de Micropobles de Catalunya
28/07/2022 13:53
Versions 1 Torna a la proposta