" class="part-icon-bars">

Projecte de decret sobre l'ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

Consulta pública prèvia per a la modificació del Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

Fase 2 de 2
Retorn 21/11/2020 - 29/01/2021
Fases del procés

Canvis a "Nivells de llum en rètols"

Versions

Versió 1

Avatar: SALVADOR JOSE RIBAS RUBIO SALVADOR JOSE RIBAS RUBIO
19/11/2020 22:56
Versions 1 Torna a la proposta