" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia sobre l’elaboració d’un Projecte de decret pel qual es modifica parcialment el Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT)

Iniciativa participativa per recollir l’opinió de la ciutadania en relació al projecte de modificació parcial del Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 27/02/2024 - 26/04/2024
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Es proposa una modificació parcial en relació a aspectes diversos de la normativa.

La proposta de modificació parcial del Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) afecta els àmbits següents:


A. Delimitació dels serveis inclosos en la xarxa d’internament, amb l’objectiu d’assegurar una homogeneïtzació i una millor equitat en l’accés als serveis sanitaris, mitjançant la integració i coordinació assistencial, així com garantir la coordinació assistencial per millorar la integració social plena i satisfactòria de les persones pacients, amb una orientació comunitària.


B. Concreció d’obligacions en matèria de transparència, per tal d’establir mecanismes que permetin millorar l’aplicació de la normativa sobre transparència en el conjunt d’entitats contractades pel Servei Català de la Salut, i d’altra banda, l’impuls en la definició d’un àmbit de participació i de coneixement de l’experiència de la ciutadania i dels pacients per tal d’afavorir l’atenció centrada en la persona.


C. Concreció d’obligacions relatives als sistemes d’informació, protecció de dades i polítiques de ciberseguretat, que permeti disposar de solucions tecnològiques transversals per a tot el SISCAT i d’eines que permetin garantir l’establiment de models homogenis que millorin la seguretat del tractament de dades de ciutadans i pacients.


D. Canvi de denominació de l’assistència sociosanitària per “atenció intermèdia” que reflecteixi amb claredat la seva naturalesa sanitària, d’acord amb els actuals estàndards acadèmics i internacionals.


E. Impulsar l’establiment de mecanismes que permetin el foment i l’ordenació de les fórmules de col·laboració entre els centres del SISCAT, amb la finalitat que tota la població tingui garantit l’accés a les prestacions a les quals té dret, de manera equitativa.

Documents relacionats

Propostes Veure tots (9)

En el document annexIGNACIO MONTOYA HELLIN, major d’edat, amb 40357155K i domicili a efectes...
Esmenes i propostes de l'ACES a les modificacions d'aquest Decret
Des de l'ACES, en conformitat amb el desacord manifestat en la reunió extraordinària del Consell...
Esmena
Volem subratllar la necessitat de modificar ràtios de personal i tarifes abans de canviar noms o...
Veure tots (9)
El que es decideix La idoneïtat, o no, d'impulsar aquesta regulació en relació als problemes que s'han identificat i els objectius que es volen assolir
Qui hi participa Ciutadania, professionals i entitats interessades
Com es decideix Valoració de les propostes i opinions que es recullin a través d'aquest portal
Departament Departament de Salut
Àmbit Salut
Grup promotor Departament de Salut
Unitat promotora Gerència d’Assessorament Jurídic del Servei Català de la Salut
Entitats dinamitzadores Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació. Departament de Salut
Disposa de retorn
Data d'inici 24 de Gener de 2024
Data de finalització 26 de Febrer de 2024
Referència: II-PART-2024-01-655

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/decretsisc/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/decretsisc/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

21

Participants

15

Seguidores

9

Propostes

25

Adhesions