" class="part-icon-bars">

Consulta sobre la modificació del Decret 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les agrupacions de defensa vegetal

Defensa fitosanitària

Fase 2 de 2
Retorn 09/10/2018 - 10/10/2018
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L’actual regulació sobre productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya no garanteix la lliure prestació de serveis de defensa fitosanitària de tots els prestadors que operen a Catalunya ni permet que determinades entitats puguin ser considerades agrupacions de defensa vegetal.

La vigència del Decret 61/2015, de 28 d’abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les agrupacions de defensa vegetal, ha posat de manifest la necessitat d’introduir modificacions relatives a:

  • la seva aplicació als ciutadans d’altres Estats membres de la UE que apliquin o manipulin algun producte fitosanitari d’ús professional dins del territori de Catalunya i;
  • la possibilitat que les Organitzacions de Productors de Fruites i Hortalisses (OPFH) puguin obtenir el reconeixement com a Agrupació de Defensa Vegetal (ADV)


Objectius de la iniciativa

  • Regular positivament la possibilitat d’inscriure en el Registre oficial de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Cataluna (ROPCAT) a les persones físiques que sense tenir el seu domicili legal a Catalunya hagin obtingut el reconeixement d’un certificat aplicador i/o manipulador de productes fitosanitaris expedits per un altre Estat membre de la Unió Europea per tal que pugui operar dins del àmbit territorial de Catalunya.
  • Incloure a les Organitzacions de Productors reconegudes per l’Administració per tal que puguin ser considerades Agrupacions de Defensa Vegetal


Debat obert

Amb la intenció d’enriquir l’anàlisis de la necessitat d’aquesta norma i d’una posterior valoració, tot això s’ha d’entendre sens perjudici de la possibilitat d’expressar l’opinió sobre qualsevol dels aspectes plantejats al document de consulta, es plantegen les següents preguntes per organitzar aquest debat:

  • Es garanteix suficientment la lliure prestació de serveis dels operadors fitosanitaris a Catalunya?
  • Considereu adequat el règim actual a fi que una entitat pugui adquirir la condició d’agrupació de defensa vegetal?

Recordeu que per tal de fer arribar les vostres aportacions, heu d’adreçar-vos prèviament en aquest portal facilitant un correu electrònic i nom d’usuari.


Informació addicional

Decret 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les agrupacions de defensa vegetal

El que es decideix Àmbit global
Qui hi participa 1) ciutadania en general 2) associacions i organitzacions relacionades amb el sector
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Disposa de retorn No
Data d'inici 03 de Setembre de 2018
Data de finalització 30 de Setembre de 2018
Referència: II-PART-2018-08-144

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/defensa-fitosanitaria/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/defensa-fitosanitaria/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

Encara no hi ha estadístiques.