" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

#lleitrans Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

Fase 2 de 2
Retorn 14-02-2022 - 07-10-2022
Veure les fases

Canvis a "Defensa dels drets de les dones i la infància"

Versions

Versió 1

Avatar: Montserrat Varela Montserrat Varela
17/01/2022 15:07
Versions 1 Torna a la proposta