" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

#lleitrans Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

Fase 2 de 2
Retorn 14/02/2022 - 07/10/2022
Fases del procés

Canvis a "Educación en diversidad y protocolos de actuación "

Versions

Versió 1

Avatar: Pol Marin Jimenez Pol Marin Jimenez
19/01/2022 12:15
Versions 1 Torna a la proposta