" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

#lleitrans Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

Fase 2 de 2
Retorn 14/02/2022 - 07/10/2022
Fases del procés

Proposta de modificació a la Llei 11/2014

09/02/2022 10:41  

EnFemme adjunta un document amb les modificacions (en color vermell)que considera que el legislador ha de tenir present per millora la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia,la bifòbia i la transfòbia. Un document on es fa un estudi exhaustiu (article per article i justificat amb bibliografia i jurisprudència) per incorporar les necessitats actuals del col·lectiu.

Llistat d'adhesions

Número d'adhesions2

Referència: II-PROP-2022-02-83466
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/dretalaidentitatiexpressiodegenere/f/3371/proposals/83466/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/dretalaidentitatiexpressiodegenere/f/3371/proposals/83466/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (50.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

A favor  

GRÀCIES! <3

Carregant els comentaris ...