" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

#lleitrans Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

Fase 2 de 2
Retorn 14/02/2022 - 07/10/2022
Veure les fases

Canvis a "Alegaciones al proyecto de ley 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no - discriminació"

Versions

Versió 1

Avatar: Partido Feminista de España Partido Feminista de España
09/02/2022 17:38
Versions 1 Torna a la proposta