" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

#lleitrans Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

Fase 2 de 2
Retorn 14/02/2022 - 07/10/2022
Fases del procés

Canvis a "Lluitem per eliminar totes les formes de discriminació contra dones i nenes resultants de substituir la categoria sexe per "identitat de gènere""

Versions

Versió 1

Avatar: Alianza Contra el Borrado de las Mujeres Alianza Contra el Borrado de las Mujeres
10/02/2022 22:12
Versions 1 Torna a la proposta