" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

#lleitrans Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

Fase 2 de 2
Retorn 14/02/2022 - 07/10/2022
Fases del procés

54 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Arran del fet que en altres cambres legislatives s’han presentat propostes de Llei Trans* I no...
Persones Trans* Grans I d'edat avançada requereix tot un seguit d'actuacions més enllà de la...
Com a grup de treball psicoanalític de la AEN-Catalunya proposem abordar el diàleg clínic i...
 • Creat el
  11/02/2022
 • 5
 • Número de comentaris: 0
La psicoanàlisi ha estudiat en profunditat la qüestió de la orientació sexual i la identitat...
 • Creat el
  11/02/2022
 • 1
 • Número de comentaris: 0
S'adjunta document de propostes per garantir la igualtat material, visibilitzar i despatologitzar...
Propostes a l'Avantprojecte de Llei Trans*
Propostes de l'Associació Lobby Trans* a l'Avantprojecte de Llei Trans* en matèria...
Desde la asociación Acathi los grupos Fénix y Pegaso adjuntamos nuestras propuestas en pdf.
Observacions a la Memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere del Departamen
 • Creat el
  11/02/2022
 • 97
 • Número de comentaris: 0
Les entitats Sororitrans, Fúria Trans Autònoma Maresme, Generem, Trans*Baix Power i Roses de Sant...
Lluitem per eliminar totes les formes de discriminació contra dones i nenes resultants de substituir la categoria sexe per "identitat de gènere"
 • Creat el
  10/02/2022
 • 27
 • Número de comentaris: 38
Propuesta para la ley trans acathi1
SANIDAD2
Ayudas para cubrir necesidades mentales y físico-sexuales acuerdo a la ley trans, a...
ADMINISTRATIVOFacilitar los cambios de nombre y pronombres de las identidades no binarias dentro...
ADMINISTRATIVO
Formación a administratives cis respecto a la atención y gestión de temas trans....
LABORAL
 Facilitar administrativamente la integración de personas trans inmigrantes en los...
LABORALTecho de cristal en las personas trans:
que se garantice que toda persona trans pueda...
AGRESIONES
 Sancionar los actos transfobicos de agentes policiales y que integren elementos...
EDUCATIVO
Formar a los docentes en cuanto a identidad de género y orientación sexual.
Replantear...
EDUCATIVOIncluir, en los currículos educativos escolares, las perspectivas trans para los cursos...
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
los medios de comunicación no reproduzcan actos de transfobia
penalización...