" class="part-icon-bars">

Projecte de decret de l’ordenació dels ensenyaments de l’etapa d’educació infantil

Consulta pública prèvia del projecte de decret de l’ordenació dels ensenyaments de l’etapa d’educació infantil (primer i segon cicle)

Fase 2 de 2
Retorn 01/01/2022 - 21/01/2022
Fases del procés

Propostes

Nombre de propostes

Descarregar les dades (csv)

Suports

Nombre de suports a les propostes

Descarregar les dades (csv)

Adhesions

Nombre d'adhesions a propostes

Descarregar les dades (csv)

Seguidores

Nombre de participants que segueixen aquest espai de participació

Descarregar les dades (csv)

Participants

Nombre de participants actives a l'organització

Descarregar les dades (csv)