" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia sobre la regulació de les estades de formació del professorat de formació professional a empreses o organismes equiparats

Consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte d'ordre per la qual es regulen les estades de formació del professorat de formació professional a empreses o organismes equiparats.

Fase 2 de 2
Retorn 29/05/2023 - 29/07/2023
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La consulta pretén recollir les propostes i suggeriments que millorin el contingut i la redacció de l’Ordre EDC/458/2005, de 30 de novembre, per la qual es regulen les estades de formació del professorat de formació professional a les empreses i institucions.


Objectiu de la consulta

L'objectiu de la consulta és obtenir informació sobre una possible ampliació del professorat destinatari de les estades formació del professorat (professorat dels cursos d’especialització, dels programes de formació i inserció, etc.) i sobre l’organització i distribució de les estades de formació del professorat.

La nova regulació ha d'adaptar l’Ordre d’estades de formació del professorat a les novetats de la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional i incloure tota la tipologia de professorat de formació professional del sistema educatiu.


Preguntes per orientar les aportacions

  • Hi ha altres aspectes que haurien de ser desenvolupats i no ho estan al projecte actual? Quins?
  • Considereu que els aspectes citats són suficients? Si no és així, com es podria millorar?
  • S’haurien de preveure altres objectius diferents?
  • Cal considerar altres alternatives a les proposades? Hi ha efectes de les alternatives esmentades que no s’hagin tingut en compte i que siguin rellevants?
Qui hi participa La consulta pública està oberta al conjunt de la ciutadania i organitzacions i especialment al professorat dels centres públics i dels centres concertats i als seus representants.
Departament Departament d'Educació
Unitat promotora Direcció General de Formació Professional
Disposa de retorn
Data d'inici 28 de Abril de 2023
Data de finalització 29 de Juliol de 2023
Referència: II-PART-2023-04-575

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/estades-formacio/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/estades-formacio/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>