" class="part-icon-bars">

Decideix el futur de l’Alimentació a Catalunya

#ConsellCatalàAlimentació Definició de l'Estratègia Alimentària de Catalunya

Fase 6 de 6
Retorn i tancament 21/10/2020 - 31/12/2020
Fases del procés

En el procés participatiu del PEAC es van involucrar un total de 452 persones.

A les sessions participatives (temàtiques i territorials) van participar un total de 204 persones. La participació en aquests espais va estar molt distribuïda pel que fa a gènere (paritat gairebé absoluta) i al sector d’origen, tot i que destaca una major presència del sector productiu (agrícola, ramader i pesquer) i de persones consumidores.

S'han de consideren també les persones que van participar directament a la plataforma participa.gencat.cat (78), a la sessió pilot amb persones treballadores del DARP (42) i a l’enquesta inicial de priorització d’objectius (128 persones).

A totes elles volem agrair la seva contribució.

Podeu consular l'informe de valoració del procés en aquest enllaç.

Podeu consultar l'informe executiu del procés en aquest enllaç.

El total de propostes recollides entre les sessions temàtiques, les sessions territorials i la plataforma web va ser de 585.

La majoria d’elles (el 41 %) estaven relacionades amb l'Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular, seguides de l'Eix 2: un sistema propi i arrelat al territori (28 % de les propostes.), l'Eix 3: un sistema just, equitatiu i cohesionat (el 16 %) i l'Eix 4: un sistema saludable i de confiança (el 15 %).

Les qüestions amb major presència al procés van ser l’impuls de la transició cap a un model de producció sostenible, la millora de la competitivitat de les PIMES (Eix 1), la definició d’estratègies de promoció del producte català (Eix 2), el foment de la comercialització conjunta i de la col·laboració entre agents (Eix 3) i la conscienciació ciutadana sobre la importància de la dieta saludable (Eix 4).

Cal destacar l’alt impacte de les propostes recollides en la formulació del PEAC. Desprès de la seva anàlisi per part de l’equip tècnic i redactor, únicament 78 propostes (el 16,5 %) no es van incorporar al document per tractar d’un tema no relacionat amb l’alimentació, per no estar alineades amb els objectius del Pla o per tractar d’una qüestió fora de l’àmbit competencial que aborda el PEAC (en aquest cas, les propostes es traslladen a l’Administració competent) .

De les propostes restants, 406 (el 68,8 %) ja estaven parcial o totalment contemplades al document de partida, introduint en tot cas modificacions i matisos sobre les actuacions proposades. Les 88 restants (el 15 % del total) es van incorporar al document com a noves propostes.

Teniu a la vostra disposició l'informe de resum de les sessions participatives temàtiques en aquest enllaç

Teniu a la vostra disposició l'informe resum de les sessions participatives territorials en aquest enllaç